Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu
ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zwoleniu przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (48) 676-23-12
zwolen@psse.waw.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Kampania " Dopalacze kradną życie" "Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Zgodnie z założeniami polityki wytyczonej przez Wojewodę Mazowieckiego w obszarze profilaktyki zażywania nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, która to polityka jest  także realizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, skoordynowano działania profilaktyczne z Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

W okresie od 17XI-14XII. 2015r przeprowadzono w 7 placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu zwoleńskiego prelekcję dla rodziców, grona pedagogicznego podczas wywiadówek na temat:" Zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy". Edukacja objęto 560 osób.

Galeria zdjęć


strony internetowe www.gimnazjum-zwolen.pl/aktualnosci/625-dopalacze-kradna-zycie
www.pgprzylek.pl/teksty,aktualnosci,4,1,spotkanie_z_rodzicami,378.html
pgsydol.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,44,186&id=173&antion=show

Czytaj więcej

Komunikaty

New Delhi

W związku z informacjami przekazanymi przez Gazetę Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2016 r. w artykule „New Delhi atakuje stolicę” (autor: Sylwia Sałwacka) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazuje, co następuje:

W całej Europie stwierdza się narastanie różnych wieloopornych drobnoustrojów. Wśród niektórych szpitali warszawskich oraz kilku szpitali województwa mazowieckiego od pół roku odnotowuje się zwiększone rozprzestrzenianie pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy (CPE – ang. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae), w tym szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM.

Czytaj więcej

Dizeń wolny od pracy

W dniu 27 maja (piątek) PSSE w Zwoleniu będzie NIECZYNNA. W dniu 4 czerwca (sobota) urząd będzie czynny w godz.: 7:30-15:05.

 

Czytaj więcej

Stacja nieczynna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje, że dzień 24.XII.2015r ( Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.