Przejdź do treści

OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU W ZWOLENIU

OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU W ZWOLENIU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem numer 16/K/S z dnia 05.08.2019r.  z badania próbki wody pobranej dnia  29.07.2019 r. stwierdza, że woda w kąpielisku „Nad Zalewem”  przy ul. Sportowej w Zwoleniu jest przydatna do kąpieli.  

Wróć