Przejdź do treści

Programy

-

Programy prozdrowotne:

OGÓLNOPOLSKIE

 • "Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce".więcej...

Do pobrania:

 1. Sytuacja epidemiologiczna dotycząca palenia tytoniu w Polsce
 2. Wykaz placówek udzielających świadczenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia nikotynowego w Polsce, w których przedmiotowe świadzenia są kontraktowane i finansowane przez NFZ w dwóch rodzajach świadczeń,tj.opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Krajowe Programy edukacyjne:

 1. "Czyste powietrze wokół nas"- program edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów.
 1. Nie pal przy mnie proszę"- program profilaktyki antytytoniowej przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych

Druki do pobrania:

 1. " Znajdź właściwe rozwiązanie"-program edukacji antytytoniowej adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów.

Druki do pobrania:

poradnik edukacyjny

Akcje i kampanie społeczne w ramach POZNPT:

 • Obchody "Światowego Dnia bez papierosa" (31.V.)...więcej
 • Obchody " Światowego Dnia Rzucania Palenia" ( trzeci czwartek listopada)...więcej

Przydatne linki:

 1. www.paleniestop.pl
 2. http://palenie.esculap.pl//
 • Projekt " Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT(Tobacco Free Cities)."więcej...
 • Comiesięczny monitoring dotyczących sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Do pobrania:

Ogólnopolskie:

 1. Program "Trzymaj formę"- skierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie  trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zawiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych .

Strony internetowe z informacjami o programie:

Materiały do pobrania:

Druk do pobrania:

 1. informacja z realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj formę" w roku szkolnym2014/2015 IX edycja) dla koordynatorów szkolnych.

 

 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV/AIDS

 

 • Profilaktyka HIV/AIDS jest realizowana w oparciu o Harmonogram Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011. Podejmowane są zadania dotyczące profilaktyki pierwszorzędowej zakażeń HIV w ramach ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
 • Realizowane są także działania w zakresie kampanii społecznych ogłaszanych przez Krajowe Biuro ds. AIDS. Corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, w ramach którego odbywają się pogadanki, prelekcje, imprezy edukacyjno – artystyczne, konkursy.
 • Aktualny Harmonogram  Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016
 • Adresy punktów konsultacyjno-diagnostycznych w Polsce oraz informacje o kampanii " Zrób test na HIV"- strona internetowa- www.aids.gov.pl/kampanie/2011
 • Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy"...więcej

 • Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych " ARS- czyli jak dbać o miłość"...więcej

 

 Więcej informacji o programie oraz o projekcie na stronie internetowej www.zdrowiewciazy.pl

WOJEWÓDZKIE

 • "Wybierz życie - pierwszy krok"

  - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Głównym celem programu jest edukacja młodzieży wieku 16 - 19 lat (dziewczęta i chłopcy) oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez:
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wpływu wirusa HPV na jego powstawanie; podniesienie świadomości dotyczącej czynników ryzyka raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna);
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;
 • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Materiały do pobrania:

 1. Poradnik dla edukatorów
 2. Zakładka dla uczniów
 3. Składanka dla rodziców

Druk do pobrania:

 1. informacja z realizacji programu dla szkolnego koordynatora w roku szkolnym 201/12 

Przydatne Linki: wwww.profilaktykaraka.coi.waw.pl/wokszyjka/index.html

 • "Od samobadania piersi do mammografii"

  Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący profilaktyki raka piersi , kontynuacja programu " Różowa wstążeczka"]Adresaci uczniowie w wieku16 -19 lat. Celem programu to ]kształtowanie trwałej odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje oraz swojego otoczenia. Edukacja realizowana jest poprzez:
 • przekazanie podstawowej wiedzy na temat raka piersi dotyczącej m. in.: czynników ryzyka, objawów choroby;
 • uwrażliwienie młodych kobiet na profilaktykę;
 • kształtowanie postaw zdrowotnych (samokontrola organizmu, możliwość identyfikacji znaków ostrzegawczych, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym).

[www.bezplatnamammografia.pl;[

[www.coi.pl; ]kodeks walki z rakiem;[ Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

 

 • Zdrowe piersi są OK!- program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka piersi-adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...wiecej

 

Do pobrania: " Zdrowe piersi są OK!"

 1. Druk podsumowania programu dla koordynatora szkolnego II edycja programu 2014/15 
 2. Druk podsumowania ankiet przed edukacją
 3. Druk podsumowania ankiet po edukacji

LOKALNIE

 • "Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami"- program profilaktyki chorób odkleszczowych

Do pobrania:

 1. Poradnik
 2. Plakat
 3. Druk podsumowania programu dla koordynatora przedszkolnego rok szkolny 2014/15
 4. Druk podsumowania programu dla koordynatora szkolnego rok szkolny 2014/15

 

 • "Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży" - Program edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

Do pobrania:

 1. Raport szkoły z realizacji programu w roku szkolnym 2012/13
 2. Ulotka Kleszczowe Zapalenie Mózgu
 3. Bolerioza

 

Przydatny link: www.kleszczeinfo.pl